• Jankowska - Zarządzanie nieruchomościami
 • Jankowska - Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzamy Budynkami Wspólnot Mieszkaniowych


Co nas wyróżnia ?

 • nowoczesne rozwiązania, ułatwiające życie mieszkańcom,
 • współpraca ze sprawdzonymi firmami obsługującymi budynki,
 • wieloletnie doświadczenie,
 • rzetelność, przejrzystość działania,
 • otwartość na potrzeby mieszkańców, elastyczność.

Nasza firma zapewnia :

 • organizację Wspólnoty Mieszkaniowej, bądź przejęcie dokumentacji Wspólnoty od dotychczasowego zarządcy,
 • niezakłóconą bieżącą eksploatację (dostawy energii i wody, utrzymanie porządku i czystości),
 • konserwację techniczną budynku, zgodnie z potrzebami nieruchmości i prawem budowlanym,
 • niezwłoczne usuwanie awarii,
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji - systematyczne przywracanie dobrego stanu technicznego,
 • prawidłową księgowość i dbałość o finanse Wspólnoty oraz właścicieli nieruchomości,
 • rzetelne, terminowe i przejrzyste rozliczenia kosztów Wspólnoty i wszystkich właścicieli,
 • ubezpieczenie budynku,
 • współdziałanie z Zarządem i właścicielami lokali.